سخن کوتاه 

هنر عکاسی

آرون سیسکیند میگوید : عکاسی یک راه احساس کردن، لمس کردن، و عشق ورزیدن است. چیزی که شما روی فیلم می گیرید برای همیشه ثبت می شود… و مدتها بعد از این که شما همه چیز را فراموش کردید، یادآور چیزهای کوچک خواهد بود.

و عکاسی هنری پنهان است.

پست های مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید

شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۸ , ۱۹:۱۶:۱۶
WhatsApp chat